Skip to main content

Seiko SP-2400 Windows XP, Windows Vista - instalacja drukarki, sterowniki

Drukarka SEIKO Precision SP-2400 posiada emulację drukarek :

  • IBM Proprinter II
  • EPSON FX850

W wersji z szerokim wałkiem 15" - model SP-2415, emuluje modele:

  • EPSON FX1050 tryb EPSON
  • IBM Proprinter II XL

Aby wydrukować ustawienia drukarki z informacją o aktualnie używanej emulacji należy włączyć drukarkę trzymając klawisz NLQ.

Aby zmienić ustawienia emulacji należy:

  1. Otworzyć pokrywę drukarki.
  2. Wyciągnąć kasetę z taśmą.
  3. Głowicę drukującą przesunąć ręcznie na prawo.
  4. Przesunąć osłonę przełącznika DIP na bloku mechanicznym na lewo i zdjąć osłonę

Szczegółowy opis znajduje się w instrukcji obsługi drukarki SP-2400, SP-2415, MP-3300 na stronie 12 pliku PDF. Rodzaj emulacji EPSON lub IBM są wybierane tylko przy zastosowaniu przełącznika 4 DIP w pierwszym banku . Nie istnieje kod sterujący do wyboru trybu EPSON lub IBM.

Wg informacji zawartych w tablicy nr 1 na stronie 13 instrukcji:
Jeśli przełącznik DIP 1-4 jest WŁĄCZONY - tryb IBM
Jeśli przełącznik DIP 1-4 jest WYŁĄCZONY - tryb EPSON

Dodatkowo przełącznik DIP 1-5 powinien być zawsze w pozycji ON (włączony)

W zależności od ustawionego trybu należy zainstalować w systemie drukarkę IBM-Proprinter II lub EPSON FX850 w przypadku modelu SP-2400 lub w przypadku modelu z szerokim wałkiem EPSON FX1050 lub IBM-Proprinter II XL. Wszystkie cztery sterowniki są standardowo zawarte w systemach Windows.